Kristallvattenhalt i kopparsulfat

En klassisk skollaboration är att värma kristallvattenhaltig kopparsulfat i en degel för att bestämma kristallvattenhalten samt x i formeln CuSO4·xH2O.

Kristallvattenhalten beräknas som massan av vatten delat med massan av vattenhaltig kopparsulfat.

Formelns x beräknas som mängden av vatten delat med mängden av vattenfri kopparsulfat.

Börja med att skriva dina egna värden här nedan och klicka sedan på Beräkningar.


Massan av degel tom = gram
Massan av degel med vattenhaltig kopparsulfat = gram
Massan av degel med vattenfri kopparsulfat = gram


Molmassorna som används i detta JavaScript är beräknade med Molar Mass Calculator och avrundade till fyra gällande siffror.

banner

Can not be calculated. Error in input. Close