Kristallvattenhalt

Handbok till programmet

 

Användarvillkor:

Detta kemiprogram är släppt som så kallat freeware. Det innebär att copyright till programmet är programutvecklarens men han avstår från ekonomisk ersättning då det används. Några som helst garantier eller utfästelser följer inte med programmet och Du använder det helt på egen risk.

Programmet är utvecklat med Visual Basic 6.0 för Windows 95 eller högre. Laborationshandledning kan laddas ner här. Hemsidan finns här.

 


Hur man använder kemiprogrammet:

 

Window

 

Starta kemiprogrammet från startmenyn i Windows 9x eller högre. I programmet välj Hjälp genom att klicka på den knappen. Skriv in Dina egna vägningsresultat från Din kemilaboration och kom ihåg två decimaler även om den sista är en nolla. Klicka på knappen Resultat. Stämmer det med Dina beräkningar? Om inte så kan Du kontrollera Dina beräkningar innan Du tar reda på hur datorn har räknat genom att klicka på knappen Beräkningar. Du kan också klicka på Exempel-knappen i programmet så får Du se ett räkneexempel på skärmen.

För att rensa alla inmatningsfälten klickar Du på Rensa skärm. Du avslutar kemiprogrammet genom att välja detta ur Arkivmenyn eller genom att klicka på Stäng-knappen uppe i fönstrets högra hörn.

 

Tack:

Ett stort tack till personalen på Actec AB i Kalmar för stöd och hjälp vid programutvecklingen. Tack också till alla kemikolleger och kemielever för synpunkter på programmet.

Programmet får användas helt gratis. Copyright Christer Svensson. Fler publikationer, med anknytning till kemi, av samme författare finns på Chemistry for Free www.chem4free.info.


banner