Kemiskolan - gratis kurs och test på nätetKemitest - menysida
BägareViktig information för förstagångsbesökaren.

Välj område här:

  • Atomen 15 frågor på atommassa, atomnummer, atomradie, elektroner, elektronskal, färg, grundämne, isotop, jon, kemiska egenskaper, kärnladdning, masstal, neutroner, nukleoner, protoner, valenselektroner
  • Bindningslära 26 frågor på dipol, dipol-dipolbindning, elektronegativitet, elektronformel, hydratisering, jonbindning, jon-dipolbindning, kovalent bindning, metallbindning, molekylförening, opolär-polär,strukturformel, van der Waalsbindning, vätebindning, ämnenas fysikaliska och kemiska egenskapers beroende av ämnesstruktur
  • Jämvikter 10 frågor som testar förståelsen av jämviktsbegreppet och förskjutning av jämvikter.
  • Organisk kemi 10 frågor på fysikaliska och kemiska egenskaper, namngivning, reaktionslära
  • Periodiska systemet 8 frågor (vilka bäst löses med tillgång till det periodiska systemet) på atomnummer, elektroner, joniseringsenergi, masstal, neutroner, nukleoner, protoner, ämnenas gruppering
  • Reduktion och oxidation 10 frågor på redoxreaktioner, oxidationstal och elektrokemi.
  • Syror och baser 10 frågor på bas, basiskt, buffertlösningar, korresponderande syra-bas par, neutralisation, pH, pKw, pOH, protolys, reaktion med metaller, surt, syra
  • Termokemi 4 frågor på reaktioners värmeutbyte, smältkurva, entalpi och energi. Fler frågor med anknytning till Termokemi finns under Blandade uppgifter här nedan.


Till Kemiskolans första sida


bannerAnsvarig för Kemiskolan är Christer Svensson.
Fler publikationer av samme författare finns på Chemistry for Free