Introduktion till Universitetskemi


Christer Svensson


Bok

ISBN tryckt bok: 978-91-7609-018-3
ISBN e-bok: 978-91-981744-0-3

Det är vanligt att kemistudier vid universitet påbörjas med en kurs i allmän kemi. I denna lärobok behandlas med viss fördjupning den allmänna kemi som brukar ingå i gymnasieskolans kurs.

Boken vänder sig till den som vill repetera och fördjupa sina gymnasiekunskaper inför universitetsstudier. Den kan också användas som fördjupningslitteratur vid gymnasiestudier.

Författaren Christer Svensson är filosofie doktor i kemi. Han har mångårig erfarenhet av undervisning vid universitet och högskola.

Bland hans tidigare publikationer med kemiinriktning finns flera datorprogram och annat datorstöd samt medförfattarskap i en bok om kemiämnets didaktik.

Han har varit ledamot av styrelsen för Svenska Kemistsamfundets sektion för kemiundervisning.

Framställningen i boken är kortfattad och formell med syfte att lära ut kemins internationella språk. Den bygger på Kemiskolans kurs men är omarbetad och några kapitel har lagts till. Kapitel som lagts till är:

Då vi år 2014 ger ut denna bok på förlaget Lundamedia är det med förhoppningen att den ska hitta hem till kemiintresserad ungdom och vi önskar läsaren den bästa framgång med studierna.

Den tryckta boken finns i internetbokhandeln t ex Akademibokhandeln eller Adlibris med aktuella priser och försäljningsvillkor. E-boken har utgått ur förlagets sortiment.


Copyright 2014 Lundamedia