Kemiskolan - gratis kurs och test på nätet


Kemiskolans kurs i
allmän kemi

 1. Startsida
 2. Söksida
 3. Inledning
 4. Atomens historia
 5. Atommassa
 6. Elektron-konfiguration
 7. Radioaktivitet
 8. Kemiska ämnesformler
 9. Kemiska reaktionsformler
 10. Det periodiska systemet
 11. Substansmängd
 12. Lösningar
 13. Gaser
 14. Massa och molmassa
 15. Kemisk bindning
 16. Termokemi, Hess lag
 17. Entalpiberäkningar
 18. Entropi och fri energi
 19. Syror och baser
 20. Kemisk jämvikt
 21. Övningar med facit

Söksida

Sökning på kemiskolans kurs.

$length) { $stop = substr($text, strripos($text, $search) + strlen($search), $length); $stop = substr($stop, 0, strripos($stop, " ")); } $text = "... "; while (stripos($temp,$search)) { $temp = substr_replace($temp, "", stripos($temp, $search), 0); $temp = substr_replace($temp, "", stripos($temp, $search) + strlen($search), 0); $text = $text . substr($temp, 0, stripos($temp, "") + 4); $temp = substr($temp, stripos($temp, "") + 4); if(stripos($temp, $search) > (2 * $length)) { $text = $text . substr($temp, 0, $length); $text = substr($text, 0, strripos($text, " ")) . " ... "; $temp = substr($temp, stripos($temp, $search) - $length); $temp = substr($temp, stripos($temp, " ")); } } $text = $text . $stop . " ... "; echo $text; return; } function compress($string, $first, $last) { // Tar bort allt i $string från och med $first till och med $last while(stripos($string,$first) && stripos($string,$last)) { $string = substr_replace($string, "", stripos($string,$first), stripos($string,$last) - stripos($string,$first) + strlen($last)); } return $string; } // Läser söktexten från sidans URL $url="http://".$_SERVER['HTTP_HOST'].$_SERVER['REQUEST_URI']; if (stripos($url,"?search=")) $search = $_GET['search']; // Börjar söka if (strlen($search) < 2 && trim($search) <> "") { echo '

Minst två tecken krävs!

'; $search = ""; } if (trim($search) <> "") { echo "

Sökning på '" . $search . "' gav detta resultat.

"; $counter = 0; // Sökväg till mappen med denna fil och filerna som ska genomsökas $curdir = getcwd(); // Öppnar mappen och läser dess innehåll if ($dir = opendir($curdir)) { while ($file = readdir($dir)) { // Väljer ut och behandlar filer med extensionen .htm och .html if (strtolower(substr($file, stripos($file, ".htm"))) == ".htm" || strtolower(substr($file, stripos($file, ".html"))) == ".html") { $all = file_get_contents($file); // Anpassning av $body till Kemiskolans kurs $body = substr($all, stripos($all,"Övningar med facit") + 18,stripos($all,"Denna sida finns p") - stripos($all,"Övningar med facit") - 18); //$body = substr($all, stripos($all,"") - stripos($all,"/i', ' ', $body); $body = preg_replace('/
/i', ' ', $body); $body = compress($body,""); $body = compress($body,""); $body = compress($body,""); $body = compress($body,""); $body = strip_tags($body); $body = html_entity_decode($body, ENT_QUOTES); $body = preg_replace('/\s+/', ' ', $body); // Söker och skriver ut träffar if (stripos($body, $search)) { $title = substr($all, stripos($all,"") + 7,stripos($all,"") - stripos($all,"") - 7); $title = html_entity_decode($title, ENT_QUOTES); $title = preg_replace('/\s+/', ' ', $title); echo '<p><a href="' . $file . '">' . $title . '</a></br>'; echo textpart($body, $search) . '</p>'; $counter = $counter + 1; } } } closedir($dir); } echo "<p>Antal sidor med träffar: " . $counter . "</p>"; } ?> </div> </td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align:center;"> <hr> <div class="foot">Ansvarig för <a href="../index.html" target="_top"> Kemiskolan</a> är Christer Svensson. <br>Fler publikationer av samme författare finns på <a href="http://www.chem4free.info" TARGET="_top">Chemistry for Free</a> </div> </td> </tr> </table> </body> </html>